به تو

Posted on مارس 29, 2021 - Filed Under دلتنگی | Leave a Comment

به تو می اندیشم
به تو ای از تبار آب و آتش
به تو که می سوزانی جان خسته ام را
و به آب می دهی خاکستر تشنه ام را

به تو نزدیک ترینم
به تو از من به من بیشتر
ای دل دلِ چشمانِ کبوتر در آن سوی پنجره ها
ای حضورِ لرزانِ قاصدک در های و هوی بادها
و ای بی تابیِ عطر نارنج در باغچه ی یادها

به تماشای تو می نشینم
-یک تن همه چشم-
ای زمستان من را آب و رنگ بهاران
و تو را دوست می دارم
ای پری واره ی بریده از آسمان
نه آنگونه که تو را برساخته اند
آنچنان که خود تو را ساخته ام…

Comments

Leave a Reply
submit *