اتفاق

Posted on ژوئن 1, 2020 - Filed Under آفتابی | Leave a Comment

زندگي پستي هايي دارد كه بلندي ندارد و بلندي هايي كه پستي…فرازهايي دارد بی فرود و فرودهايي بی فراز…
زندگی غم هايي دارد كه شادی در پی اش نیست و شادی هایی كه غم…سختی هايي همیشه سخت و آسان هایی هميشه آسان…

زندگي بساط آن دستفروشِ گوشه ي متروك خيابان است كه همه چيز دارد؛ بي هيچ قاعده ای، نظمی و ترتیبی…

كساني كه تلاش مي كنند براي زندگي قاعده و نظمی بتراشند، تدوينگران زبده ي حادثه هاي تصادفي هستند…
شغل شان اين گونه ايجاب مي كند…

Comments

Leave a Reply
submit *