صبح

Posted on می 29, 2019 - Filed Under دیوانگی | Leave a Comment

ستاره چینِ شبِ رامِ خیال بودم

در خُنَکای روشن مهتاب

که مردان صبح

با دشنه های تشنه ی از صبر تهی

لبریزِ خشم و خروش

نقش خونین خیالت را

پیش پای آفتاب کشیدند…

Comments

Leave a Reply
submit *