خاک و آب

Posted on جولای 9, 2018 - Filed Under آفتابی | Leave a Comment

در پیچ و تاب باور این کهنه روزگار

و اندر حصارِ مبهم هست ها و نیست ها

در دامن خاکِ سرخ، گِل آدم سرشته اند

با یک دو پیاله آب، نه بیش…

در بطنِ خسته ی این گشت و گذار هیچ

که از خاک برونیم و به خاک باز درون

و اندر دلِ رهگذار عمر

در این میانه ی کولاک خاک و یک دو پیاله آب، نه بیش

هیچش عجب نیست که بر گِل نشسته ایم…

Comments

Leave a Reply
submit *