معضل مردگان

Posted on آگوست 21, 2007 - Filed Under بی ربط | Leave a Comment

در عصری زندگی می کنیم که بسیاری از کشورها بر مبنای دانش و یافته های علمی به توسعه اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و … دست پیدا می کنند.گذشت زمانی که کشورهاي برخوردار از منابع طبیعی و معدنی و جاذبه هاي توريستي ثروتمند محسوب می شدند.زمانه زمانه فکر است و توسعه یک کشور بر مبنای دانش و علم صورت می گیرد…با این اوصاف کشوری ثروتمند به حساب مي آيد که از نیروی انسانی متبحر بیشتری برخوردار باشد.

ایران کشور جوانی است…جمله ای که بارها و بارها شنیده ایم… داشتن ۳۰ میلیون جوان پرانرژی و غالبا خوشفکر سرمایه ای است برای کشور ما که حتی با درامد های حاصل از فروش نفت و گاز و سایر منابع طبیعی و معدنی هم قابل قیاس نیست…اما متاسفانه در کشور ما سالهاست که کلمه “معضل” همنشین “جوانی” شده است. بله… “معضل نیروی انسانی و جمعیت جوان” مدت های مدیدی است که مدیران کشور را به تکاپو انداخته است تا راه حلی برای آن پیدا کنند.اما نتیجه آن شد که “معضل بیکاری” -معضل اعتیاد”-“معضل دختران فراری”-معضل طلاق” و بسیاری معضل های دیگر در كنار “معضل جوانی” ريشه دواندند.

…به هر حال این هم از شانس بد ماست که در دوره ای به دنیا آمده ایم که جوانی معضل است و بحران…سالها دل خوش کرده بودیم به اینکه این بحران در کشور ما حل شود اما نشد كه نشد و نخواهد شد…حالا هم دل خوشیم به اینکه شاید پیری و کهنسالی جوانان امروز “معضل جوانی” فرداي كشور را حل کند…

چندی قبل در یکی از روزنامه ها مطلبی می خواندم با اين عنوان که ” ایران در سال ۱۴۱۰ با معضلی به نام پیری روبرو خواهد شد…”

جمع و تفریق کردم دیدم بازم طرف صحبت ماییم و نسل ما…..راستی برای حل معضل پیری نسل ما چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟…….شاید در آن زمان “مرگ”معضل جوانی و پیری كشور ما را حل کند…فقط خدا کند مدیریت در آن دنیا شبیه مدیریت در این دنیا نباشد وگرنه از شانس بد در آنجا هم تبدیل خواهیم شد به ” معضل مردگان”…

Comments

Leave a Reply
submit *