فرق می کند!

Posted on فوریه 26, 2017 - Filed Under پرت و پلا | Leave a Comment

باور بفرمایید فرق می کند!…اینکه به چه سبک و سیاقی بمیریم فرق می کند…نفرمایید در نهایت همه مان ساکن یک وجب جای تنگ و تاریکیم بدون امکان پهلو به پهلو شدن، حالا چه فرقی می کند ایستاده بمیریم یا خوابیده…افقی یا عمودی…روز یا شب…شل یا سفت…چپ یا راست…

ولی باور بفرمایید فرق می کند…البته نه خیال کنید که مقصودم برای بازماندگان داغدار است که بعد از رفتن تو اینچنین و آنچنان می شوند…اتفاقن طوریشان نمی شود…زیادِ زیاد که طوریشان شود تا ناهارِ روز دفن و مراسم خاکسپاری است…این را هم باور بفرمایید…ناهار را که آوردند دغدغه از جنازه ی تازه نفسِ مرحومِ محرومِ مهربانِ زحمتکشِ رنجدیده ی نصفه کام به سمت سس و نمک و سماق و نوشابه و سبزی و یک پرس اضافه می چرخد…البته همین اندازه را هم باید خیلی خوش شانس باشید وگرنه همان اول کار غش می کنند و روح معطل مانده ی خاک خورده ی آویزان شما را از یک جیغ و وای و واویلا هم بی نصیب…

ولی با این حال باور بفرمایید فرق می کند…نه برای همسر و فرزندانتان که برای چند نسل آن ورتر…تصور کنید نتیجه -نبیره -ندیده ی نازنین تان نشسته و دارد جلوی دوستانش پُزِ درخت خانوادگی اش را از سرِ سر تا تهِ ته می دهد…از آدم بنی بشر گرفته تا برسد به خودِ نیمچه اش…در این میان به شما که می رسد باور کنید فرق می کند که بگوید پدرِ پدرِ پدربزرگم مثلن در سقوط هواپیما خیلی شیک و مجلسی کشته شد یا صبح زود که می رفت کله پاچه بخرد سگ گازش گرفت مُرد…باور بفرمایید فرق می کند…برای شما نه ولی برای نبیره ی نتیجه ی ندیده تان خیلی فرق می کند…!

Comments

Leave a Reply




submit *